Raziskave in razvoj

Proizvodnja

16

15 leta raziskovalne in razvojne skupine senzorske tehnologije;
Lahko se razvije naprej ali nazaj;
Računalniško tridimenzionalno podprto oblikovanje;
Analiza končnih elementov PEA;
Oblikovanje prototipov, verifikacija, tehnična analiza;
Preskus in verifikacija prototipa / prva odobritev serije;
Preverite PPAP;
Poskus uspešnosti različnih obsežnih indeksov;
EMC preskus elektromagnetne združljivosti;

Eksperimentalni projekti, ki jih je mogoče zaključiti v okviru platforme za raziskave in razvoj podjetja:
Poskus z visoko in nizko temperaturo.
Poskus s solnim pršenjem.
Poskus stalne temperature in vlažnosti.
Poskus trajnosti MAF.
SENSOR dinamični eksperiment z visoko in nizko temperaturo.
Poskus udarca z visoko in nizko temperaturo.
Poskus trajnosti SENSOR.
MAF dinamični eksperiment z visokimi in nizkimi temperaturami.
Spustite poskus.
Podatki o zajemanju projekcije velikosti ključa.
Simulirani eksperiment z vibracijami avtomobila.
Tridimenzionalni eksperiment z vibracijami.
Poskus trajnosti žice.
Preizkus napetosti.
Poskus tesnjenja pod visokim tlakom.
Eksperiment udarnega udara pod visokim tlakom.
Namestitev IP poskus.
Poskus kemične odpornosti.

17